Varme

Lys Styring Vatn Byggteknisk Enøk-senteret

Varme

Jøtul

Ved har vore brukt til oppvarming i mange tusen år, men utnyttinga av energien i veden har gått litt opp og ned. Gamle kakkelomnar ga til dømes veldig mykje varme, medan ein del av dei tidlege støypejerns-omnane sendte ein god del varme ut gjennom pipa. I moderne omnar klarer ein å få ei utnytting på opp mot 90 % av energiinnhaldet i veden.

Jøtul produserer vedomnar, peisomnar, peiskassettar m.m.

Sjå også:

Jøtul ASA
Langøyv.
1679 Kråkerøy

Tlf: 69 35 90 00
Epost: sales@jotul.no

www.jotul.no

Aktuelt

Enøk-senteret AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf: 700 60 000
Nettansvarleg: Gaute Øvereng (C) 2003-2006