Varme

Lys Styring Vatn Byggteknisk Enøk-senteret

Varme

Energisentrum

Vassboren varme gir moglegheiter til å velje energikjelde fritt. Varmepumper kan då vere eit godt alternativ både for bustader og næringsbygg. Med gode energitilhøve, kan du hente ut 3 gongar meir gratis energi frå naturen enn du brukar i straum.

Energisentrum prosjekterer og leverer varmepumper til bustader og næringsbygg.

Energisentrum AS
Postboks 107
6260 SKODJE

Tlf: 70 27 41 41
Epost: mailbox@energisentrum.no

www.energisentrum.no

Aktuelt

Enøk-senteret AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf: 700 60 000
Nettansvarleg: Gaute Øvereng (C) 2003-2006