Varme

Lys Styring Vatn Byggteknisk Enøk-senteret

Lys

Fagerhult

Fagerhults bidrag til redusert energiforbruk
Fagerhults bidrag til et bedre miljø er å utvikle mer effektive armaturer. Med et moderne belysningsanlegg kan energiforbruket halveres i en kontoreiendom. Foruten å bruke energieffektive lyskilder bidrar også ulike typer lysstyring til et redusert energiforbruk.

En dagslysstyring tilpasser belysningseffekten etter mengden innfallende dagslys. Et kontorlokale kan deles inn i ulike soner avhengig av dagslystilgangen, og armaturer i lysere soner trenger ikke samme styrke som en armatur i en mørkere sone. Ved å utnytte dagslyset på mest effektive måte og tilpasse den kunstige lysstyrken, sparer man energi.

Nærværstyring både tenner og slukket belysningen automatisk. Etter den seneste nærværsdetekteringen med maks. 15 minutters forsinkelse, i tråd med energidirektivets anbefalinger, slukkes lyset automatisk. Nærværsdemping tenner belysningen automatisk ved detektering. Lyset reguleres ned til et lavt nivå, maksimalt 20 prosent av driftsverdien. Dette gjør at lyset lyser med full styrke kun der det er nærvær.

I Fagerhults armaturer benyttes det energieffektive lyskilder og moderne lysrør med HF-drift.

Simpelthen enkelt!
Den usmarteste teknikk som finnes, er den som får deg til å føle deg dum. Siden spiller det ingen rolle hvor god idéen var fra starten. Lysstyring er ett slikt eksempel. En teknikk som er født av vårt behov av ergonomisk og energigjerrig lys. Er innlysende, men alldeles for vanskelig å forstå seg på. Både for planleggerne, montørene og brukerne.

Vårt mål har vært å avskaffe alle skjulte kostnader ved installasjon, drift og vedlikehold. Å slippe brytere og kompliserte innstillinger. Du monterer en vanlig armatur, men får et helt styresystem.

Med e-Sense kan hver armatur i lokalet tenke selv. Armaturen har en nyutviklet multisensor som registrerer bevegelsene i rommet, måler det innfallende dagslyset og tilpasser effekten etter det. Hvor intelligent den skal være avgjør du ved å velge mellom to systemvarianter, toppmodellen e-Sense ActiLume eller basismodellen e-Sense SmartSwitch. Samme hva du velger, passer armaturen seg selv.

e-Sense står for enkelhet, effektivitet, energi og økonomi. Enkelt å installere og bruke. Effektivt når det kommer til lysbehandling og energiforbruk – du sparer inntil 75 prosent. Ergonomisk, ettersom det sparer både syn og sanser. Økonomien er summen av alle delene. Vi har satt lysstyring i system, slik at du kan bruke kreftene på andre ting.

Smart, eller hva?

Fagerhult AS
Avd. Trondheim
Travbanev. 3
7044 Trondheim

Tlf: 22 06 55 00
Epost: info@fagerhult.no

www.fagerhult.no

Aktuelt

Enøk-senteret AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf: 700 60 000
Nettansvarleg: Gaute Øvereng (C) 2003-2006